Toekennen titel "Beste Vrijwilliger 2020" Solidariteitswerkplaats Uden e.o.

28 oktober, 2020 | << Nieuws >>

Op woensdag, 28 oktober 2020 is door de voorzitter namens alle vrijwilligers van de werkplaats aan Mathieu van Dijk de titel "Beste Vrijwilliger" toegekend, waarbij hem een bedrag van € 250,-- werd gegeven, dat hij naar eigen goeddunken mag uitgeven. Tijdens de verkiezing in de periode van de laatste 2 weken van september 2020 kreeg Mathieu van zijn medevrijwilligers veruit de meeste stemmen.

Mathieu is sinds de oprichting van de stichting Solidariteitswerkplaats Uden in 1996 elke werkdag op de werkplaats, waar hij volgens zijn zeggen voor de vrijwilligers de koffie zet. Hij doet echter veel meer en met zoveel toewijding dat je op voorhand bijna op je vingers kon aftellen, dat zijn collega's aan hem deze eervolle vermelding zouden gaan opgedragen. Uit de motivaties die aan de uitgebrachte stemmen door de vrijwilligers werden toegevoegd, volgt hier een korte bloemlezing:

"Mathieu is er altijd en voor iedereen, hij runt de tent en is daar in al zijn bescheidenheid erg druk mee en trots op. Mathieu is de beste onder zijn gelijken. Op een gemoedelijke manier bewaakt hij het productieproces. Hij onderhoudt goede kontakten en draagt bij aan een goede onderlinge verstandhouding op de zaak. Om te voorkomen dat we op de fles gaan, houdt hij de ene hand strak op de knip, maar is met de andere hand vrijgevig naar de degenen in onze directe omgeving en ver weg, die het bepaald minder hebben dan wij. Mathieu staat symbool voor de betekenis van het woord "Solidariteit".


De betekenis van het woord is dat we door een gevoel van saamhorigheid verbonden zijn met de minderbedeelde mensen in de wereld, die in vele opzichten te kort komen waar wij meer dan genoeg van hebben. Dat woord heeft in de afgelopen 24 jaar bij hem niet aan betekenis en waarde verloren.

Voorzitter Ton van der Vegt haalt een relevante gebeurtenis op:

"Omdat Mathieu een hekel heeft aan zwaar kleingeld in zijn zakken, doet hij dat muntgeld telkens in een potje en gaf een totaalbedrag van € 50,-- mee aan Noud van Hout van de Watoto-Foundation Tanzania tijdens diens bezoek aan de werkplaats in september 2020. Noud van Hout was erg onder de indruk van deze bijzondere gift en heeft bij "thuiskomst" aan de leerlingen van het opleidingscentrum in Tanzania uitgelegd, dat in Nederland het geld ook niet aan de bomen groeit, maar dat er flink voor gepaard moet worden."

In 2014 werd Mathieu door wethouder Gerrit Overmans van gemeente Uden de Vrijwilligerspenning opgespeld voor zijn jarenlange goede werk als vrijwilliger en kreeg toen een bedrag van € 500,-- dat aan het werk van de Solidariteitswerkplaats Uden werd besteed.

Mathieu namens jouw collega's van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. en de minderbedeelden op deze aardbol van harte gefeliciteerd, het is jou van harte gegund.

undefined

Foto van Vrijwilligerspenning gemeente Uden 2014.


undefined

Foto uitreiken titel beste vrijwilligers 2020 van de SWU.