Inzamelingsactie kerken parochie de Goede Herder Heesch e.o. 2020.

27 mei, 2020 | << Nieuws >>

In de periode van 21 maart tot 2 mei 2020 hebben we op verzoek van Annemie Bergsma, pastoraal medewerkster van de Parochie de Goede Herder in Heesch e.o. een inzameling mogen doen in de 6 aangesloten kerken in Nuland, Vorstenbosch, Nistelrode, Vinkel, Geffen en in de parochiekerk van Heesch. De dag van het inzamelen brak in feite het coronavirus uit in Brabant. Omdat de goederen niet worden aangeleverd voorafgaand aan of na afloop van een mis in de kerken (die als gevolg van de coronamaatregelen gesloten waren) en deze actie al gepubliceerd en aangekondigd was in de parochiebladen, ging deze inzameling gewoon door. De inzamelkisten werden alle in de hal van de betreffende kerken gezet.

Halverwege de inzamelactie hebben we de overvolle kisten geleegd en tussentijds hebben we op afroep bij tal van particulieren en bedrijven kleine machines en partijen gereedschappen mogen ophalen. De totale berg ingezamelde goederen was ook dit jaar weer niet te overzien. Bij elkaar werden 3 volle aanhangwagens met fietsen, gereedschap, naaimachines en handgereedschap voor tal van technische beroepen in derde wereld landen aangeleverd. De inzamelwoede kende geen grenzen en de reacties vanuit de kerkdorpen waren lovend. De grootste partij kwam uit de Lambertus-parochie in Nistelrode. Naast het redden van veel bruikbaar materiaal uit de afvalberg, leverde het ons ook een dit jaar weer een prima naamsbekendheid op. We deden deze kerkelijke inzamelactie in voorgaande jaren met succes en zullen deze in de komende jaren herhalen. We hopen deze inzamelactie in de toekomst een vervolg te geven. Het is zeker de moeite waard. Er zit immers nog zoveel in onbruik geraakt gereedschap, fietsen en rolstoelen onder de mensen. In het voorjaar van 2020 zouden we ook een inzamelactie houden in de kerken in Uden, Volkel, Zeeland, Boekel, Odiliapeel en Venhorst van de Petrus Parochie Uden. Door het Coronavirus kon deze inzamelactie geen doorgang vinden.

undefined

Lambertus kerk te Nistelrode

undefined

Een deel van het ingezamelde gereedschap